O knize


Nakladatelství MLADÁ PRAVDA vydává práci Milana Krajči s názvem Budoucnost nelze zakázat. Na více než sto stranách je podrobně líčen známý, několik let trvající, zápas Komunistického svazu mládeže (KSM) za svou legalitu.
Komunistický svaz mládeže zápasil s Ministerstvem vnitra ČR o svou legalitu od roku 2005. V roce 2006 Ministerstvo vnitra ČR komunistickou mládež oficiálně rozpustilo. Následovalo čekání na rozhodnutí Městského soudu v Praze, na který se KSM obrátil se správní žalobou na Ministerstvo vnitra ČR. K jednání Městského soudu v Praze došlo až v roce 2008, bohužel v neprospěch mladých komunistů, a rozpuštění KSM tak nabylo právní moci. Komunistický svaz mládeže pak podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Ten na svém jednání v roce 2009 zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze. Následně Městský soud v Praze v roce 2010 konečně zrušil rozpuštění KSM a komunistická mládež tak dosáhla svého vítězství.
V práci je nejen popisována komplikovaná právní a soudní pře, ale i pravé důvody antikomunistické ilegalizace komunistické mládeže, širší historické, politické i mezinárodní souvislosti. Reflektována je pak především reakce, kterou jednání české vlády a české justice proti KSM vyprovokovalo v České republice i v zahraničí. Důraz je kladen hlavně na mezinárodní vlnu solidarity s KSM, již jen pro její ohromný rozsah a pro význam, který v boji za legalitu české komunistické mládeže sehrála. Součástí publikace je mnoho dokumentů i fotografií, dokládajících složitost mimo jiné zápasu mladých komunistů a jeho mezinárodní ohlas. Autor, v letech 2005-2010 předseda perzekuované organizace, přináší řadu osobních postřehů a svědectví.

Milan Krajča: Budoucnost nelze zakázat
MLADÁ PRAVDA
ISBN 978-80-904725-2-5